TIDIGARE PROJEKT

Kv Gravströmmen 2, Trelleborg

Re-new har fått i uppdrag av Trelleborgshem att relina avloppssystemet i Kv Gravströmmen 2 i Trelleborg.

Entreprenaden består av totalt 119 lägenheter fördelade i 4st huskroppar.

Entreprenad som har handlats upp enligt LOU kommer utföras under år 2020.