TIDIGARE PROJEKT

Brf Vågmästaren 1, Ängelholm

Re-new har fått i uppdrag av Ängelholmshem att relina avloppssystemet i Kv Vågmästaren 1 i Ängelholm.

Entreprenaden består av totalt 160 lägenheter fördelade i 2st huskroppar.