TIDIGARE PROJEKT

MKB Kv. Docenten 5

Underentreprenad åt Tubus System AB. Totalt 75 lägenheter i 2st huskroppar.

Foder-relining av vertikala stammar och ledningar under källargolv ink. grenförstärkningar.