Efter en lång relation med Brf Bornholm i Malmö har vi på Re-new nu fått förtroendet att utföra relining av deras spillvattensystem. Redan
2011 gjorde vi en inspektion av stammarna vilket nu har lett till denna totalentreprenad.

Föreningen har två huskroppar på Köpenhamnsvägen i Malmö och består av 104 lägenheter samt affärslokaler.

Entreprenaden beräknas pågå under våren 2017.