logotyp_Renew_HiRes

Rotfräsning

Ett vanligt problem i våra avloppssystem är rötter från träd och buskar som letar sig ner till avloppsrören där rötterna vill åt det sura avloppsvattnet som passerar i rören. Detta skapar med tiden stopp i avloppsröret då rötterna växer som en boll inne i rörskarvarna.
Då detta är ett faktum får man gå in i avloppsröret och fräsa /rotskära bort rötterna för att öppna upp flödet i röret igen.

Att rotfräsa ett avloppsrör brukar man kalla ”konstgjord andning” då man oftast bara skjuter problemet framför sig för rötterna växer ut igen i röret, man måste hitta varifrån rötterna kommer för att sedan ta bort träden eller buskarna som orsakar rötterna.