logotyp_Renew_HiRes

Rörinspektion/felsökning

Är ni lyckligt ovetande? En del problem som uppstår i avloppssystemet är ibland dolda och finns där utan vår kännedom. Vi utför dagligen rörinspektioner för att lokalisera driftstörningar i avloppssystemen.

Det kan vara allt från återkommande stopp, översvämningar, fuktskador, samt där man misstänker läckage eller dålig lukt.

En rörinspektion är även bra att göra innan relining, som innebär att man ersätter gamla rör med nya utan att man behöver gräva/bila upp dem. Då är en rörinspektion viktig så att man kan säkerställa att allt är OK innan relining utförs.

Vanliga fel på avloppsrör som vi filmar  är: skarvförskjutningar, synliga gummiringar, avlagringar, urinsten, hål, rost, rötter, sprickor, sättningar eller föremål i ledningarna.

Vid återkommande eller akuta driftstörningar (stopp) är den effektivaste och billigaste åt­gärden att filma rören för att loka­­­li­sera felet efter man spolat.
Därefter hittar vi en lösning som passar er och som är mest kostnadseffektiv.
Re-new AB kan filma rördimensioner från 13 till 250 mm.

I en del fall krävs rengöring/spolning av rören innan filmning sker. Kontakta oss för pris på rengöring i samband med inspektion.

Ni kan givetvis få filmningen sparat på USB som kan va bra att ha i framtiden vid tex husförsäljning, försäkringsärende mm. OBS detta måste dock beställas i förväg!

Re-new AB är auktoriserad Rörinspektör enligt STVF – Sveriges TV-inspektionsföretag.