logotyp_Renew_HiRes

Fräsning av rostbeläggningar i fastigheter

Med åren bildas det grova rostbeläggningar i gjutjärnsrören. Detta kan orsaka driftstörningar då papper mm fastnar i beläggningarna.

Även härdat fett, gammalt spackel, fix och fog är orsaker till att behöva fräsa avloppsrör.

En filmning utförs för att kontrollera omfattningen av rostbeläggningar samt att ledningen inte är skadad. Sedan fräser man med fräsverktyg i härdat stål som tar bort all rostbeläggning och man har då öppnat upp ledningen i sin ursprungliga dimission.
Efter fräsning högtrycksspolar man samt slamsuger upp rost slammet. En filmning utförs för att säkerställa att avloppsröret inte har skadats och dokumentation lämnas till kunden.