logotyp_Renew_HiRes
Stamspolning  

Planerad underhållsspolning förlänger livslängden på avloppssystemet och är alltid en bra investering!

Vad används för metod vid stamspolning?

Vår metod är skonsam då avloppssystemet spolas rent med högt vattenflöde, och ett lågt tryck med hetvatten: Vi använder inga kemikalier utan bara vanligt vatten.
Vi börjar alltid på bottenplan i fastigheten för att sedan arbeta oss uppåt i fastigheten plan för plan, vi spolar alla avloppen såsom köksstick, golvbrunnar, wc samt handfat.
En slang med roterande spolmunstycke matas ut i avloppssystemet, det höga vattenflödet med varmvatten sköljer bort avlagringar av rost, fett och smuts i avloppsledningarna.
 
Det låga trycket minimerar risken att skada avloppsrören. För högt tryck riskerar skador på röret vilket i sin tur påskyndar korrosionscyklen, och kan orsaka sprickor.
 
Vår metod är välbeprövad sen många år tillbaka, och är den effektivaste i spolbranschen. Ett planerat underhåll förlänger livslängden på avloppsrören.

Våra rekommendationer på Re-new AB är att man bör underhållsspola var 5-7 år för att slippa akuta avloppsproblem, Rörspolningen säkerställer avloppsrörens funktion, och motverkar att de täpps igen av rost, fett, smuts och beläggningar. Det gör även att man undviker stamstopp som i sin tur oftast leder till väldigt kostsamma översvämningar samt vattenskador  av golv mm. En stamspolning kan också upptäcka brister i tid, som då kan åtgärdas innan det e försent.

Vi erbjuder fasta priser med garanti på utfört arbete. Vi hjälper dig att lägga upp en underhållsplan för avloppssystemet, så du får bättre kontroll över rörens status och fastighetens ekonomi.

Garantin innebär att vi återvänder på ordinarie arbetstid för att åtgärda återkommande stopp som beror på normal användning av avloppet, dvs ej stopp som orsakats av defekta rör eller nerspolning av hygienartiklar/sanitetsprodukter såsom tamponger bindor mm. Tänk på att man aldrig ska hälla ner olja eller annat matfett direkt i diskhon. Detta orsakar en onormal belastning avloppsröret och omfattas ej av garanti. En filmning görs oftast i samband med ett garantiåtagande för att kunna göra en rättvis bedömning i samråd med kunden.