logotyp_Renew_HiRes
 Invändig beläggning  

Invändig beläggning - spraymetoden
De befintliga rören, stammar, grenrör, grodor och brunnar förnyas genom att de beläggs med tätande plast, speciellt framtagen för detta ändamål. Resultatet är ett skarvlöst system.

Utförande
Sprutmetoden utförs med ett roterande sprutmunstycke som slungar ut plast i det gamla röret. Denna process utförs i tre omgångar tills en tjocklek på 3 till 5 millimeter har uppnåtts.  De boende kan bo kvar under produktionstiden.

Från kök & badrum till stammen
När resultatet av rörbeläggningen är tillfylles och når uppsatta kvalitetskrav, återmonteras toalettstol, vattenlås och annat som tidigare demonterats. På några dagar har hela avloppssystemet i kök och bad ut till  stammarna förnyats.