logotyp_Renew_HiRes
Flexibla foderrör  

Snabb och flexibel metod för ledningsrenovering

Flexibla foderrör - strumpmetoden
Re-new Flexibla foder är tillverkat av polyester (återvunnen PET flaska) som impregneras med epoxy-harts. Fodret tillverkas i varierande längder och dimensioner  med varierande godstjock­lekar.

Vid installation med luft kan längder på flera meter renoveras i en in­stallation. Tack vare det skarvfria fodret och den släta ytan bibehålls den hydrauliska kapaciteten trots viss areaminskning till följd av fodrets gods­tjocklek.

Användningsområde
Infodring med luft är lämpligt i miljöer där varsamhet och hänsyn till omgivningen är extra viktigt. Tekniken är snabb och kräver liten arbetsyta och minimal stör­ning. Infodring sker vanligtvis helt utan annan byggåtgärder och lämpar sig väl för olika ledningstyper, till exempel spill- och dagvattenledningar.

Utförande
Det mjuka fodret vrängs in i den defekta ledningen via en brunn med hjälp av tryckluft. Fodret letar sig fram genom led­ningen och kan passera vinklar på upp till 90 grader. Fodret tar sig förbi såväl brunnar som riktnings- och dimensionsänd­ringar. Åtkomst till brunnar krävs i båda ändar av lednings­sträckningen. När fodret väl är på plats härdas det. När fodret har blivit genomhärdat är det formstabilt och slitstarkt med en slät yta. Före och efter installa­tionen inspekteras den aktuella ledningssträckan via en TV-monitor. Servisledningar registreras och öppnas efter renoveringen med en så kallad cutter som är ett TV-övervakat robotverktyg.