logotyp_Renew_HiRes
Service och Jour  

RE-NEW AB arbetar med utveckling och lansering av nya tjänster och produkter inom området relining och erbjuder även snabb och kostnadseffektiv akutservice med jourverksamhet.

Re-new erbjuder som unik aktör på den svenska marknaden heltäckande samarbets- och service avtal för relining. I denna service ingår bl a en jourhjälp för att snabbt minimera kostnader och skador vid akuta läckage. Serviceverksamhet erbjuder också långsiktig och preventiv besiktning med spolning och kamerafilmning. Syftet är att bistå med en kostnadseffektiv och trygg hantering av drift och underhåll av fastigheter.
 

Uppdragsgivare:
HSB, Landskrona

Uppdrag:
Serivce
Teknik:
VA-arbete, Foderteknik
Utfört:
2015
Omfattning:
Akutarbeten, reparation av dagvattenledning, parkeringsgarage.

Uppdragsgivare:
MKB

Uppdrag:
Serivce
Teknik:
Foderteknik
Utfört:
2015
Omfattning:
Bennetsväg. Huvudledning i vårdcentral, akutlagning av liggande huvudledning (kollapsad).

Uppdragsgivare:
Lifra fastighetsförvaltning AB

Uppdrag:
Serivce
Teknik:
Foderteknik och spray
Utfört:
2015
Omfattning:
Lagat sprucken stam och avloppsgroda. Trelägenheter omfattande stammen, en lägenhet i bottenplan med spray.