logotyp_Renew_HiRes - en hållbar affärsidé  
 

Re-new AB är ett fristående reliningföretag med en stark förankring i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige. Vi erbjuder relining med både flexibla foder och spray-metoden. Re-new AB har sitt huvudkontor i Malmö men kan erbjuda sina tjänster i hela Sverige. Vår målsättning är att vara bland de 5 största leverantörerna i Sverige och vara ledande på hållbara entreprenadtjänster inom reling.

Re-new’s strävan är att framstå som ett föredömligt företag som påverkar och bedriver ett långsiktigt och lönsamt arbete för en hållbar utveckling, samt att varumärket skall förknippas med ansvar, kvalitet och nytänkande. Den övergripande strategin bygger därför på förutseende, enkelhet, trovärdighet och goda relationer.

Re-new erbjuder som unik aktör på den svenska marknaden heltäckande samarbets- och service avtal för relining. I denna service ingår bl a en jourhjälp för att snabbt minimera kostnader och skador vid akuta läckage. Serviceverksamhet erbjuder också långsiktig och preventiv besiktning med spolning och kamerafilmning. Syftet är att bistå med en kostnadseffektiv och trygg hantering av drift och underhåll av fastigheter.

Relining av dag- och spillvattenledningar har många fördelar jmf med traditionellt stambyte. Det går snabbare och minimerar behovet av rivningsarbeten. För de boende innebär tekniken mycket små störningar samt att det kostar en bråkdel.

Enkelt uttryckt innebär det att ett nytt självbärande rör monteras på insidan av det gamla röret. Det görs genom att ett impregnerat polyesterfoder vrängs in i det gamla röret med tryckluft och får sedan härda. Det nya röret kan också succesivt och kontrollerat sprayas upp inifrån det gamla röret vilket med fördel och bästa resultat görs från de lodräta huvudstammarna och applicerade grenrörsfördelningarna, via de horisontella ”sticken” in mot lägenheterna t ex anslutningsavlopp till badrum och kök.

Rör och grendelar består i huvudsak av polyesterfiber med invändig polyuretancoating. Fibern impregneras med högvärdig epoxibaserad härdplast. Sprayplasterna utgörs av polyuretanbaserad härdplast som bereds och mixas momentant och appliceras på insidan av det gamla röret med ett specialdesignat sprutmunstycket.

Vision

Re-new skall vara en respekterad aktör i byggbranschen och inom relining i Sverige. Vi skall såväl av kunder som av medarbetare betraktas som ett bra företag att arbeta med och för.

Vi skall vidare upplevas som ett företag med höga kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöambitioner.