logotyp_Renew_HiRes

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

  • Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggningssektorn. Byggnads är LOs femte största förbund.
  • Byggnads har idag cirka 100 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesgrupper. Omkring 8 000 av dem har ett eller flera förtroendeuppdrag.
  • Byggnads uppgift är att ta tillvara medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Förbundet ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati.
  • Förbundet arbetar med tre huvuduppgifter: Att förhandla med arbetsgivare och träffa avtal om medlemmarnas löner, arbetstid och andra arbetsvillkor. Att försvara medlemmarnas rättigheter enligt de lagar som gäller på  arbetsmarknaden samt att bistå medlemmarna i deras rätt till försäkringsersättning vid sjukdom, olycksfall, ålderdom, rehabilitering och arbetslöshet.
  • Byggnads är organiserat i 11 regioner, vilka i sin tur är indelade i 199 medlemskretsar. Alla förbundets medlemmar ingår i någon medlemskrets och kan där aktivt arbeta för att påverka och utveckla verksamheten.
  • Byggbranschen är beroende av politiska beslut. Byggnads engagerar sig därför i politiken för att bland annat påverka bostadspolitiken och byggbranschens utveckling.
  • Byggnads arbetar aktivt och brett med utbildning, information och opinionsbildning, bland annat genom möten, studiecirklar och kurser.