logotyp_Renew_HiRes

För en attraktiv byggbransch

Över 3100 företag verksamma i den svenska bygg- och anläggningsbranschen är idag medlemmar i Sveriges Byggindustrier (BI).

Tillsammans driver vi ett antal frågor som syftar till att driva utvecklingen framåt för byggsektorn. Det kan till exempel röra sig om att påverka politiker att skapa gynnsammare villkor för bostadsbyggande eller att locka fler ungdomar till byggutbildningar.BI arbetar för att höja branschens anseende genom att värna om god affärssed och kvalitet i byggandet.

Medlemskapet i BI signalerar därmed till omvärlden att företaget är seriöst och kvalitetsmedvetet.

Vi verkar för att god etik och moral ska vara en självklarhet samt att branschen ska vara sund och fri från oseriösa aktörer. Vi arbetar även för att skapa förutsättningar för ett marknadsmässigt byggande.

En bransch som kännetecknas av ansvarstagande, som är säker, sund och trygg.
– En framtidsbransch som ständigt utvecklas och har ett gott anseende.

Det innebär att det vi bygger är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart, samt att livscykelkostnaderna är bland de lägsta i världen.

www.sverigesbyggindustrier.se