logotyp_Renew_HiRes

Re-new breddar sin verksamhet med stamspolning

"Ett planerat underhåll förlänger livslängden på avloppsrören. Vår metod är välbeprövad sen många år tillbaka, och är den effektivaste i spolbranschen." säger Fredrik Göransson, arbetsledare för stamspolning inom Re-new.

Verksamheten kompletterar våra övriga tjänster inom VA som omfattar felsökning, filmning och relining av avloppsrör och system i fastigheter. Satsningen är ytterliggare ett steg mot att bli ledande inom området som en helhetsleverantör.